08.12.2010 T.C. Kadıköy 2. Aile Mahkemesinin Yayın Yasağı Kararı.

 

Davacı Canan Alkan tarafından davalı Mustafa Alkan aleyhine açılan boşanma davası nedeniyle Kadıköy 2. Aile Mahkemesinin ilgili dosyasında taraf vekillerinin talebi üzerine kişilik haklarının korunması bakımından görülmekte olan boşanma davası ile ilgili medya ve yayın organlarında her türlü yayın yapılmasının davanın kesinleşmesine kadar tedbir yoluyla durdurulmasına ve yayın yasağı getirilmesine karar verilmiştir.
            İlgililerin dikkatine sunulur.
 
 
 
 
 
Basın Bildirisi
Tarih:08.12.2010
Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00.00-621.02-116.10088
 
Yayın Tarihi : 08 Aralık 2010