06.12.2010 T.C. Erzincan 1. Sulh Ceza Mahkemesinin Yayın Yasağı Kararı

Erzincan 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 26/10/2010 tarih ve 2010/703 Değişik İş No’lu kararı ile Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2010/6081 soruşturma sayılı dosyasındaki evrak ve tüm kayıtları ile ilgili olarak; Anayasa’nın 28/4 ve 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 3/2 maddesi gereğince kamu düzeninin korunması, kişi hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için dosyadaki tüm bilgi, belge, ses kayıtları ve delillerin yazılı ve görsel tüm medyada yayımlanmaması için tedbiren yayın yasağı konulmasına karar verilmiştir.

           
İlgililerin dikkatine sunulur.
 
 
 
Basın Bildirisi
Tarih:06/12/2010
Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00.00-621.02-115. 9977
 
 
 
Yayın Tarihi : 06 Aralık 2010