22.11.2010 RTÜK’te “Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve İşlevleri” Konulu Konferans

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından "Aylık RTÜK Toplantıları" adı altında her ay yapılmakta olan konferansların on dokuzuncusu 23 Kasım 2010 Salı günü saat 15:00`te, Üst Kurulun Ankara Bilkent`teki merkezinde düzenlenecektir.
"Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve İşlevleri" konulu konferansa Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya konuşmacı olarak katılacaktır.
 Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunulur. 
 
Basın Bildirisi
Tarih:22 Kasım 2010  
Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00-621.02/091.9657 
Yayın Tarihi : 22 Kasım 2010