Basın Bildirisi

IBRAF 6. Yıllık Toplantısı ve Uluslararası Konferansı 19-20 Şubat 2018 tarihlerinde Benin Cumhuriyeti Cotonou şehrinde gerçekleştirilecektir (Ek-1 Toplantı Programı). Toplantıya Üst Kurulumuzu temsilen RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA, İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı) Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu (IBRAF) Genel Sekreteri ve RTÜK Üyesi Doç. Dr. Hamit ERSOY ile RTÜK Üyeleri Ebubekir ŞAHİN ve İlhan TAŞÇI katılım sağlayacaklardır. 

 Söz konusu etkinlik, Endonezya’dan Fas’a kadar uzanan geniş coğrafyada yer alan 23 farklı ülkeden medya alanının düzenlenmesinden sorumlu devlet kurumlarının temsilcilerini bir araya getirecektir (Ek-2 Katılımcı Listesi). Etkinliğe İİT Medya Departmanı, Afrika İletişim Düzenleyici Otoriteleri Ağı (African Communication Regulatory Authorities Network - ACRAN) ve İslam Yayıncıları Birliği (Islamic Broadcasting Union - IBU) temsilcileri de katılım sağlayacaktır. “Dünya Ahengi için Medya; Terörizm ve İslam Karşıtlığı ile Mücadelede Medyanın Rolü” ana temalı Uluslararası Konferans’ta RTÜK Başkanı Sayın Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA ile IBRAF Genel Sekreteri ve RTÜK Üyesi Doç. Dr. Hamit ERSOY birer konuşma yapacaklardır (Ek-3 ve Ek-4: Konuşma Metinleri). Konferans arasında RTÜK Heyetimiz Benin Cumhurbaşkanı Patrice TALON ile görüşme gerçekleştirecektir.

 Ana teması “Hızla Değişen Teknoloji ve Yayıncılık Alanında Hukuki Uyum” olan IBRAF 6. Yıllık Toplantısında, üye ülkelerin yıllık ülke raporu sunumları sonrası teknolojinin dönüştürdüğü yayıncılık alanına ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Yıllık toplantıda ayrıca, İİT Üye Ülkelerinde Kudüs konusunun medyada ele alınış biçimine ilişkin bir Deklarasyonun kabul edilmesi beklenmektedir.  

 Etkinliğin son bulmasını müteakip RTÜK Heyeti tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cotonou Büyükelçisi Sayın Turgut Rauf Kural’a bir nezaket ziyaretinde bulunulacaktır.

 

Yayın Tarihi : 16 Şubat 2018