12.11.2010 T.C. İzmir 4. Aile Mahkemesinin Yayın Yasağı Kararı

Davacı Özlem Gözaçan tarafından davalı Fuat Gözaçan aleyhine açılan boşanma davası nedeniyle İzmir 4. Aile Mahkemesinin ilgili dosyasında mahkeme tarafından özel hayatın gizliliği nedenine dayanarak dava süresince dava dosyasına sunulan belge ve kayıtların medya ve yayın organlarında yayımlanmaması için tedbiren yayın yasağı konulmasına karar verilmiştir.

            İlgililerin dikkatine sunulur.
 
 
 
 
Basınbildirisi
Tarih:12 Kasım 2010 
Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00-621.02/ 086/9648
Yayın Tarihi : 12 Kasım 2010