08.11.2010 T.C. Ankara 9. Aile Mahkemesinin Yayın Yasağı Kararı

 

Davacı A. Can Çevik tarafından davalı Süreyya Çevik aleyhine açılan boşanma davası nedeniyle Ankara 9. Aile Mahkemesinin ilgili dosyasında davacı vekilinin talebi üzerine özel hayatın gizliliği nedenine dayanarak dava süresince dava dosyasına sunulan belge ve kayıtların medya ve yayın organlarında yayımlanmaması için tedbiren yayın yasağı konulmasına karar verilmiştir.
            İlgililerin dikkatine sunulur.
 
 
 
Basın Bildirisi
Tarih:08.11.2010
Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00-621.02.01/071.9320   
Yayın Tarihi : 08 Kasım 2010