15.10.2010 T.C. Beyoğlu 4. Sulh Ceza Mahkemesinin Yayın Yasağı Kararı

 

T.C. Beyoğlu 4. Sulh Ceza Mahkemesi, 2010/325 Değişik İş No`lu kararıyla; Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun ölümü sebebiyle yürütülen soruşturma kapsamında, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması, kişilerin özel hayat ve haklarının ve soruşturmanın gizliliğinin sağlanması amacıyla tüm radyo, televizyon, gazete, dergi ve internet ortamında soruşturma konusu olayla ilgili olarak yapılabilecek yayınlar için yayın yasağı getirilmesine karar vermiştir.

Kamunun ve ilgililerin dikkatine sunulur.

 

 

Basın Bildirisi

Tarih:15/10/2010

Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00.00-621.02-046/8691

 


 

Yayın Tarihi : 15 Ekim 2010