15.10.2010 RTÜK’ten Medya Okuryazarlığı Dersinin Yaygınlaştırılması Paneli

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 18 Ekim 2010 tarihinde (Pazartesi) Ankara`da Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte “İlköğretim Okullarında Medya Okuryazarlığı Dersinin Yaygınlaştırılması” konulu panel düzenleyecektir. Üst Kurul Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun’un açış konuşmasını yapacağı panel, “Milli Eğitim Bakanlığı'nın Medya Eğitimi Uygulamaları”, “İlköğretim Okullarında Medya Okuryazarlığı Dersinin Yaygınlaştırılmasında Okul Yöneticilerinin Rolü” ve “Medya Dünyasının Algılanışı ve Eğitim İhtiyacı”konularında tartışmaların yapılacağı 3 oturum halinde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunulur.
 
 
Panelin Yapılacağı Yer:
Başkent Öğretmenevi
ANKARA
 
 
PROGRAM
09:30-10:00                Açış Konuşması
Prof. Dr. Davut DURSUN (RTÜK Başkanı)
10:00-11:00                Açılış Konferansı
Kürşat BUMİN (Yeni Şafak Gazetesi)
"Medya Eleştirisi ve Medya Okuryazarlığı Dersinin Önemi"
11:00-l 1:20                Çay- Kahve Arası
I. OTURUM: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN MEDYA EĞİTİMİ UYGULAMALARI Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA (RTÜK Başkan Vekili)
11:20-l 1:40                Halil AŞICI (MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yrd.)
"Eğitimde Medya Okuryazarlığı Algısı ve Medya Okuryazarlığı Dersinin Önemi"
11:40-12:00                İbrahim ER (İlköğretim Genel Müdürü)
"İlköğretimde Medya Okuryazarlığı Dersinin Yaygınlaştırılmasında MEB Politikaları"
12:00-14:00                Öğle Yemeği Arası
 
II. OTURUM: İLKÖĞRETİM OKULLARINDA MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ
Oturum Başkanı: Salih ÇELİK (MEB Müsteşar Yardımcısı)
14:00-14:15                Dr. Muammer YILDIZ   (İstanbul Milli Eğitim Müdürü)
"Medya Okuryazarlığı Dersinin Önemi ve İstanbul'da Seçilme Düzeyi"
14:15-14:30                Kamil AYDOĞAN ( Ankara Milli Eğitim Müdürü)
"Ankara Örneğinde Medya Okuryazarlığı Dersi Süreci ve Yaygınlaştırılması Çalışmaları İçin Öneriler"
14:30-14:45                Mehmet Ragıp ÜYE (İzmir Milli Eğitim Müdürü)
"Medya Okuryazarlığı Dersi İhtiyacı ve İzmir İçin Sayısal Veriler"
14:45-15:00                Hülya ERTÜRK KOÇ (Samsun Milli Eğitim Müdürü )
"Eğitim Değişkeni Olarak Medya ve Yeni Öğrenme Alanı Olarak Medya Okuryazarlığı Dersi”
15.00-15:15                Çay- Kahve Arası
III. OTURUM: MEDYA DÜNYASININ ALGILANIŞI VE EĞİTİM İHTİYACI Oturum Başkanı: Sadettin SABAZ (MEB Müsteşar Yardımcısı)
15:15-15:30                İbrahim CEYLAN   (Eskişehir Milli Eğitim Müdürü)
"Eskişehir'de Medya Okuryazarlığı Dersi Seçim Düzeyi ve Yapılması Gerekli Çalışmalar"
15:30-15:45                Osman Nuri GÜLAY (Antalya Milli Eğitim Müdürü)
"Medya Okuryazarlığı Dersi Seçiminde Antalya Örneği ve Yapılan Farkındalık Çalışmaları"
15:45-16:00                Halil ŞAHİN (Konya Milli Eğitim Müdürü)
"Medya Okuryazarlığı Dersi Bağlamında Eğitim İhtiyacı ve Medya Okuryazarlığı Dersi Seçimini Etkileyen Faktörler"
16:00-16:15               Ekrem SERİN (Gaziantep Milli Eğitim Müdürü)
"Medya Okuryazarlığı Dersini Yaygınlaştırmada Bir Model Denemesi Olarak Gaziantep Örneği"
16:15-17:00               Genel Değerlendirme ve Kapanış
 
Basın Bildirisi
Tarih:15/10/2010
Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00.00-621.02-45/8662
 
 
Yayın Tarihi : 15 Ekim 2010