Yüksek Seçim Kurulu Seçim Döneminde Uyulacak Yayın Esas ve Usullerini Belirledi

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun “Seçim döneminde yayınlar” başlıklı 30 uncu maddesinde; seçimlerle ilgili olarak seçim dönemlerinde yapılan yayınlara ilişkin usul ve esasların Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenleneceği, Üst Kurul’un, medya hizmet sağlayıcılarının seçim dönemlerindeki yayınlarını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda izleyeceği, denetleyeceği ve değerlendireceği hüküm altına alınmıştır.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik olarak seçim döneminde uyulacak yayın ilkelerinin ve siyasi reklama ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin 321 ve 329 nolu Yüksek Seçim Kurulu kararları yayınlanmıştır.

Medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur.

YSK kararları için tıklayınız.

Yayın Tarihi : 03 Mayıs 2018