29.09.2010 Her Şey Çocuklar İçin… Akdeniz RTÜK’leri Çocukların Korunması İçin Ortak Denetim Arayışında

Akdeniz ülkelerinin RTÜK benzeri yayıncılık düzenleyici otoriteleri, çocukların olumsuz yayın içeriğinden korunmasına yönelik ortak denetim yollarını görüşmek üzere İstanbul’da bir araya geliyor.
Üye ve gözlemci statüsünde 18 ülkeden RTÜK benzeri 21 düzenleyici otoritenin oluşturduğu Akdeniz Düzenleyici Otoriteler Ağının 12. Genel Kurulu, 30 Eylül-1 Ekim 2010 tarihlerinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun ev sahipliğinde İstanbul’da toplanıyor.
Akdeniz Düzenleyici Otoriteler Ağının 12. Genel Kurulunun ana gündem maddelerini, “Medyada Kadın Temsili” ve “Küçüklerin Korunması/Denetim, Ortak Denetim ve Yeni Hizmetler” konuları oluşturuyor. İki gün sürecek toplantının sonunda, Dönem Başkanlığı görevini bir yıl süreyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu devralacak. Türkiye’nin başkanlığı devralacağı 12. Genel Kurul toplantısında, Makedonya yayıncılık düzenleyici otoritesinin gözlemci üye statüsünden tam üye statüsüne geçirilmesi de bekleniyor.
Genel Kurulun “Küçüklerin Korunması: Denetim - ortak denetim (işaret sistemi) ve Yeni Hizmetler” konulu birinci oturumunda, Türkiye adına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından “Akıllı İşaretlere Özel Vurgu Yaparak Denetim ve Ortak Denetim Aracılığıyla Küçüklerin Korunması” başlıklı bir sunum yapılacak. Birinci oturumun devamında Katalonya (CAC) ve Fas (HACA) düzenleyici otoriteleri tarafından da sunumlar yapılarak, konu tartışmaya açılacak.
Kadınların Medyada Temsili konulu ikinci oturumda, İtalya (AGCOM), Portekiz (ERC) ve Endülüs (CAA) düzenleyici otoriteleri tarafından sunumlar yapılacak.
Genel Kurulun ikinci gününde, Granada’da kabul edilen “Genç İzleyicilerin Korunması ve Medyadaki Şiddetle Mücadele Hakkında Niyet Bildirisi”nin uygulanması konusunda Ağın Dönem Başkanı Endülüs (CAA) tarafından bilgi verilecek. Ardından, Fransa (CSA) tarafından “MNRA Görsel İşitsel İçerik Düzenlemesi Deklarasyonu’nun uygulanması: Sınır ötesi yayıncılık durumunda düzenleyici otoriteler arasında işbirliği nasıl geliştirilir?” konulu bir sunum yapılacak.
Akdeniz Düzenleyici Otoriteler Ağı 12. Genel Kurul toplantısında tüzük revizyonunun ardından, 2011 yılı Başkan Yardımcısı belirlenecek ve dönem başkanlığı Türkiye’ye (RTÜK) devredilecek.
Akdeniz Düzenleyici Otoriteler Ağı, Akdeniz ülkeleri arasında devamlı bilgi alışverişi ve görsel işitsel düzenlemeye ilişkin sorunlar hakkında bir araştırma ortamı oluşturmak ve Akdeniz’in kültürel kimliğini korumak amacıyla 1997 yılında kuruldu. Akdeniz Düzenleyici Otoriteler Ağının üyeleri; Arnavutluk, Bosna Hersek, Fas, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İspanya, İsrail, İtalya, Lübnan, Malta, Moritanya, Portekiz, Sırbistan, Türkiye, Ürdün ve Yunanistan yayıncılık düzenleyici otoritelerinden oluşuyor. Makedonya ve Tunus düzenleyici otoriteleri ise gözlemci üye statüsünde bulunuyorlar.
İlgililerin dikkatine sunulur.
 
 
Basın Bildirisi
Tarih:29/09/2010
Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00.00-621.02/024/008120  
Yayın Tarihi : 29 Eylül 2010