28.09.2010 Akdeniz Düzenleyici Otoriteler Ağının 12. Genel Kurulu İstanbul’da Toplanıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Başkan Yardımcısı statüsüyle ev sahipliği yapacağı, Akdeniz Düzenleyici Otoriteler Ağının 12. Genel Kurulu, Devlet Bakanı Bülent Arınç’ın teşrifleriyle 30 Eylül 2010 Perşembe günü saat 09:30’da, İstanbul’da, Legacy Ottoman Hotel’de çalışmalarına başlayacaktır.
Üye ve gözlemci statüsünde 18 ülkeden RTÜK benzeri 21 düzenleyici otoritenin oluşturduğu, Akdeniz Düzenleyici Otoriteler Ağının 12. Genel Kurulunda, “Medyada Kadın Temsili” ve “Küçüklerin Korunması/Denetim, Ortak Denetim ve Yeni Hizmetler” konuları görüşülecektir. İki gün sürecek toplantının sonunda, Dönem Başkanlığı görevini bir yıl süreyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu devralacaktır. 
İlgililerin dikkatine sunulur.
 
 
 
Basın Bildirisi
Tarih:28/09/2010
Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00.00-621.02/023/008101
 
Yayın Tarihi : 28 Eylül 2010