Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan Yönetmelik Taslağı

 “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik Taslağı” 

 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanuna 21.03.2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 82’nci maddesiyle “Yayın Hizmetlerinin İnternet Ortamından Sunumu” başlıklı  29/A maddesi eklenmiştir.

Anılan maddenin beşinci fıkrasında, internet ortamından radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin sunumuna, bu hizmetlerin iletimine, internet ortamından medya hizmet sağlayıcılara yayın lisansı, platform işletmecilerine de yayın iletim yetkisi verilmesine, söz konusu yayınların denetlenmesine ve maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

6112 sayılı Kanunun 29/A maddesi gereğince, Üst Kurulumuz ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından müştereken hazırlanan “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik Taslağı” ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik Taslağı  için tıklayınız

Yayın Tarihi : 27 Eylül 2018