24.02.2010 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu: "Temyiz Süreci İşlemektedir"

Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesinin Üst Kurul Başkan ve Üyeleri hakkında almış olduğu kararla ilgili olarak basında yer alan haberler üzerine açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur.
Haberlere konu olan dava, 2003 yılında kanun değişikliği sonrasında kadrosu kaldırılan bir personelin daha önceki Üst Kurul yönetimi tarafından daire başkanlığı görevinden alınması konusunda mahkeme kararının uygulanmaması gerekçesi ile açılmıştır.
2005 yılında üyeliğe seçilen, Üst Kurul Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, Üst Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Üst Kurul Üyeleri Dr. A. Zahid Akman, Dr. A. Vahap Darendeli, Taha Yücel, Mehmet Dadak ile eski Kurul Üyeleri Paşa Yaşar, Saban Sevinç ve Arif Merdol`u kapsayan dava Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde 24 Şubat 2010 tarihinde karara bağlanmakla birlikte, karara karşı temyiz süreci işlemektedir.
Davaya konu işlemlerin, idari yargı tarafından verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararının yanlış uygulanmasından ve yerine getirilmemesinden kaynaklandığı iddia edilmekte olup, Üst Kurulun hukuk devletine olan saygısı çerçevesinde, yargılama süreci devam ettiğinden bu aşamada davanın içeriğine ilişkin başkaca bir değerlendirme yapılması uygun görülmemektedir.
Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunulur.
 
basın Bildirisi
Tarih:24/02/2010
Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00.00-621.02-1786
 
 
Yayın Tarihi : 20 Şubat 2010