16.02.2010 T.C. Antalya 3. Sulh Ceza Mahkemesinin Yayın Yasağı Kararı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 09.02.2010 tarih ve 2010/6626 soruşturma sayılı yazısı üzerine, T.C. Antalya 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 09/02/2010 tarih ve 2010/50 D. İş sayılı kararıyla; mağdurenin zarar görmesinin, soruşturmanın amacının tehlikeye düşürülmesinin ve belge içeriklerinin açıklanmasının önlenmesi amacıyla, Anayasanın 28, 5187 Sayılı Yasanın 3, 19, TCK’nın 285, 288 ve 3984 Sayılı Yasanın 4. Maddesinin (b), (k) ve (y) bentleri ile Basın Kanunu ve kamunun bilgilendirilmesine esas olan haber özelliği taşıyan haberler dışında, soruşturma ile ilgili belge niteliğinde olan, olaya ve kişilere yönelik sesli ve görüntülü yayınların medyada kullanılmasının ve yayınlanmasının önlenmesine hükmolunmuştur.
 
İlgililerin dikkatine sunulur
 
Basın Bildirisi
Tarih:16 Şubat 2010
Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00-621.02./1563  
 
 
Yayın Tarihi : 16 Şubat 2010