22.01.2010 T.C. Yenice Sulh Ceza Mahkemesinin Kararı

Yenice Sulh Ceza Mahkemesinin14/01/2010 tarih ve 2010/7 D. İş sayılı kararı ile çocuğun nitelikli Cinsel İstismarı olayı ile ilgili olarak verilen yayın yasağı kararı aşağıda yer almaktadır: 
“Çocuğun nitelikli Cinsel İstismarı olayı ile ilgili haberlerin basında yansıması neticesinde başkaca sıkıntıya neden olmaması için 5187 sayılı Basın Kanunun 3. maddesine göre verilen haberlerin toplum ahlakı ve sağlığı acısından sıkıntılı olduğu, bu sebeple Yenice-Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının 2010/26 soruşturma no lu dosyası ile ilgili Basın Kanununun 3. maddesi uyarınca YAYIN YASAĞI KONULMASINA” karar verilmiştir.
 
İlgililerin dikkatine sunulur. 
 
Basın Bildirisi
Tarih:22 Ocak 2010
Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00-621.02.01/677  
 
 
Yayın Tarihi : 22 Ocak 2010