04.01.2010 İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği Kararı

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğinin 22/12/2009 tarih ve 2009/1425 D. İş  sayılı kararı ile şüpheli İrfan Erbarıştıran ve arkadaşları hakkında yürütülmekte olan soruşturma dosyası ile ilgili olarak verilen yayın yasağı kararı aşağıda yer almaktadır:
 
 “Soruşturma dosyası içeriği, soruşturmanın bulunduğu aşama ile soruşturmanın henüz tamamlanmamış olması hususları nazara alınarak, özellikle 5187 sayılı Basın Kanununun 3. maddesinde de açıkça belirtildiği üzere bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma hakları ile ilgili basın özgürlüğünün saklı kalması kaydıyla, demokratik toplumun gereklerine uygun olmak koşulu ile özellikle soruşturma dosyası kapsamında şüphelilerin şöhret ve haklarının korunmasının sağlanması amacıyla aynı kanunun 3/(2) maddesi uyarınca İzmir C. Başsavcılığının (CMK 250. madde ile yetkili) 2009/410 soruşturma sayılı hazırlık dosyası ile ilgili YAYIN YASAĞI KONULMASINA” karar verilmiştir.
 
İlgililerin dikkatine sunulur. 
 
Basın Bildirisi
Tarih:    4 Ocak 2010
Sayı:A.01.1.RTÜ.0.01.00-621.02.01/76  
 
 
Yayın Tarihi : 04 Ocak 2010