31.07.2014 Kamuoyu araştırmaları, anketler ve tahminlere ilişkin yayın yasakları başlamıştır

Bilindiği üzere Yüksek Seçim Kurulunun 6 Haziran 2014 tarihli, 2913 ve 8 Haziran 2014 tarihli, 2922 sayılı kararlarıyla, seçim döneminde yapılacak yayınlara ilişkin hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Yüksek Seçim Kurulunun 2913 ve 2922 sayılı kararları çerçevesinde oy verme gününden önceki on günlük süre bugün başlamış olup, 31 Temmuz 2014 Perşembe gününden itibaren 10 Ağustos 2014 Pazar günü saat 18.00’e kadar; yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla, adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasaklanmıştır.

Ayrıca, 2913 Sayılı Kararın II/A Maddesine göre, “Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri, umumi menfaatlere hâdim cemiyetler ve Bankacılık Kanununa tâbi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, (açılış ve temel atma dâhil) törenler tertiplenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması” yasaklanmıştır. 

İkinci oylamaya kalınması halinde bu yasaklar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından birinci oylamanın kesin sonuçlarının ilân edileceği 15 Ağustos 2014 Cuma gününden itibaren 24 Ağustos 2014 Pazar günü saat 18.00’e kadar geçerli olacaktır.

Medya hizmet sağlayıcıların dikkatine önemle sunulur.

Basın Bildirisi

Tarih: 31.07.2014

Sayı : 17420072.621.02/223-15118

Yayın Tarihi : 31 Temmuz 2014