05.08.2014 Yüksek Seçim Kurulunun, siyasi reklamın yasaklanması ve yayından kaldırılması kararı

Bilindiği üzere, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 30. maddesine göre, seçimlerle ilgili olarak seçim dönemlerinde yapılan yayınlara ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir. Üst Kurul, medya hizmet sağlayıcılarının seçim dönemlerindeki yayınlarını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda izler, denetler ve değerlendirir.

Yüksek Seçim Kurulu, 05/08/2014 tarihli ve 3541 sayılı kararıyla, Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın reklam filminin başlangıç kısmında yer alan ezan sesi ile dua eden kadın bölümünü, propaganda yasakları kapsamında (dini ibarelerin kullanılması) değerlendirerek, söz konusu siyasi reklamın televizyon ve radyolar ile internette yayınlanmasının yasaklanmasına ve yayından kaldırılmasına karar vermiştir.

Medya hizmet sağlayıcılarının dikkatine sunulur. (05.08.2014-19:30)

 

Basın Bildirisi

Tarih: 05.08.2014

Sayı : 17420072.621.02/225-15426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayın Tarihi : 05 Ağustos 2014