08.08.2014 Seçime 24 saat kala ve seçim günü uyulacak yayın yasakları belirlenmiştir

 

Bilindiği üzere 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 30. Maddesi gereğince, seçimlerle ilgili olarak seçim dönemlerinde yapılan yayınlara ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenmektedir.

Bu kapsamda oy verme gününden önceki on günde, yirmi dört saatte ve oy verme gününde uyulacak yayın yasakları da Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenmiştir. Yüksek Seçim Kurulunun 8 Haziran 2014 tarihli ve 2922 sayılı kararı ile 24 Temmuz 2014 tarihli ve 3434 sayılı kararına göre, adaylar oy verme gününden önceki yirmi dört saate (8 Ağustos 2014, saat 24.00) kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabilecekler ve medya hizmet sağlayıcılar da oy verme gününden önceki yirmi dört saate kadar olan sürede siyasi reklam yayınlayabileceklerdir. Belirtilen türdeki yayınlarla ilgili seçim yasakları 8 Ağustos 2014 Cuma günü (bugün) saat 24.00 itibarıyla başlayıp, seçim günü olan 10 Ağustos 2014 Pazar günü saat 18.00’e kadar sürecektir.  

Bu arada, Yüksek Seçim Kurulunun 2913 ve 2922 sayılı kararları çerçevesinde oy verme gününden 10 gün önce başlayan kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, mini referandum gibi yayınlarla ilgili yasaklar oy verme günü olan 10 Ağustos 2014 Pazar günü saat 18.00’de kadar devam edecektir.

Öte yandan, Yüksek Seçim Kurulunun 19 Temmuz 2014 tarihli ve 2014/3382 sayılı kararında 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun yayın yasağıyla ilgili 80. Maddesi gereğince;

Oy verme günü olan 10 Ağustos 2014 Pazar günü saat 18.00’e kadar televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğu,

Saat 18.00 ila 21.00 arasında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceği,

Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğu, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılabileceği,

ifade edilerek yayınlarla ilgili öngörülen yasak kapsamı belirlenmiştir.

Medya hizmet sağlayıcılarının dikkatine sunulur. 

Basın Bildirisi

Tarih: 08.08.2014

Sayı: 17420072.621.02/226-15570

 

 

 

Yayın Tarihi : 08 Ağustos 2014