03.09.2014 Editoryal bağımsızlık hiçbir kurala tabi olmaksızın yayın yapılabileceği anlamına gelmemektedir

Show TV kanalında yayınlanan Seda Sayan Show adlı programa, iki eşini öldüren bir kişinin konuk edilmesi nedeniyle sosyal medyada yoğun tepki gösterilmiş, 444 1 178 RTÜK İletişim Merkezine de telefon ve elektronik posta yoluyla pek çok şikâyet gelmiştir.

Bazı izleyiciler Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun programa müdahale etmemesini de tepkiyle karşılamışlardır. Oysa bilindiği üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun çalışma usul ve esasları ile medya hizmet sağlayıcıların yayınlarında uymaları gereken kurallar 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunla belirlenmiştir. Üst Kurulun programlara yayından önce veya yayın sırasında herhangi bir şekilde müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır. Üst Kurul, programları yayınlandıktan sonra, 6112 Sayılı Kanunda öngörülen hükümlere uygunluk açısından denetler ve yayın ihlali görülen programlarla ilgili olarak uygun görülen müeyyideyi uygular. 

Yayınlanan programlarda hangi konuların ele alınacağı, kimlerin konuk olarak davet edileceği, editoryal bağımsızlıkları gereğince medya hizmet sağlayıcı kuruluşların inisiyatifindedir. Ancak editoryal bağımsızlık, medya hizmet sağlayıcıların hiçbir kurala tabi olmaksızın yayın yapabileceği anlamına gelmemektedir. Gerek ulusal yayıncılık mevzuatımız gerekse Türkiye’nin imzaladığı görsel-işitsel medyaya ilişkin hukuki metinlerde editoryal bağımsızlık kadar “yayıncının sorumluluğu” kavramına da vurgu yapılmaktadır.

Bu çerçevede izleyicilerin yoğun tepkisine neden olan söz konusu program, 6112 Sayılı Kanunda belirlenen yayın hizmeti ilkelerine uygunluk açısından uzmanlar tarafından değerlendirilmekte olup, Üst Kurulca herhangi bir müeyyide kararı alınması halinde kamuoyuna bilahare bilgi verilecektir.  

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih:3 Eylül 2014

Sayı:17420072.621.02 / 250-17141          

 

 

 

 

 

Yayın Tarihi : 04 Eylül 2014