18.09.2014 Seda Sayan Show Programına müeyyide uygulanmasına karar verilmiştir

            Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 18 Eylül 2014 tarihli toplantısında,  geçtiğimiz günlerde Show TV’de yayınlanan ve 2 eşini öldürmüş, aftan faydalanarak cezaevinden çıkmış bir kişinin konuk edildiği Seda Sayan Show programı ile ilgili hazırlanan uzman raporunu görüştü. Bir önceki Üst Kurul toplantısında karar yeter sayısı sağlanamadığı için karara bağlanamayan uzman raporunun yeniden değerlendirilmesi sonucunda; Söz konusu programda 6112 Sayılı Kanun’un yayın ilkelerine ilişkin 8/1-g maddesindeki “Suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici nitelikte olamaz" hükmünün ihlal edildiğine oy çokluğuyla, 8/1-s maddesindeki “Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" hükmünün ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verilmiştir.

            Programa ait uzman raporunda belirtilen 8/1-ş maddesindeki “Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz.” hükmünün ise oy çokluğuyla ihlal edilmediğine karar veren Üst Kurul, uygulanacak idari para cezasının taban oranı olan yüzde 2 düzeyinde verilmesini kararlaştırdı.

            Bilindiği üzere 6112 Sayılı Kanun’un idari yaptırımları düzenleyen 32 maddesine göre Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (g), (n), (s) ve (ş) bentlerindeki yayın hizmeti ilkelerine aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde ikisinden beşine kadar idari para cezası verilebilmektedir.

           Kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunulur.

 

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih:  18 Eylül 2014

Sayı: 17420072/270-17876

 

Yayın Tarihi : 18 Eylül 2014