22.09.2014 “Medya Okuryazarlığı Dersi Tanıtımı ve Yenilikler Paneli”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan İlköğretim Öğrencilerinde Medya Okuryazarlığı Bilincinin Geliştirilmesi ve Medya Okuryazarlığı Dersine Yönelik İşbirliği Protokolü çerçevesinde 23 Eylül 2014 Salı günü saat 09.30’da Ankara’da Bilkent Otel’de  (İstanbul Salonu) “Medya Okuryazarlığı Dersi Tanıtımı ve Yenilikler Paneli” düzenlenecektir.

Panelde,  2014-2015 öğretim yılından itibaren yenilenen Medya Okuryazarlığı Ders Programı ve Öğretim Materyali tanıtılarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilecektir.

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

Medya Okuryazarlığı Dersi Tanıtımı ve Yenilikler Paneli Programı

 

09.30   Kayıt

10.00   Açılış

            Prof. Dr. Davut Dursun          (RTÜK Başkanı)

            Prof. Dr. Nabi Avcı                (Milli Eğitim Bakanı)  

            Doç. Dr. Yalçın Akdoğan       (Başbakan Yardımcısı) Teşrifleri halinde

11.00   Ara

11.15   MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ YENİLİKLER PANELİ

            Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yusuf TEKİN (MEB Müsteşarı)

            Yrd. Doç. Dr. Ebubekir ÇAKMAK (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğt. Fak. Öğr. Üy.) Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programının  

            Hazırlanmasında Temel Yaklaşımlar ve Öğretim Materyalinin Genel İçeriği.

            Prof. Dr. Nezih ORHON (Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan V.) Eğlence Aracı Olarak ve Katılım Ortamı Olarak Medya

            Yrd. Doç. Dr. Adnan ALTUN (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğt. Fak. Öğr. Üy.)   Bilgi Kaynağı Olarak Medya

12.15   Soru Cevap - Genel Değerlendirme ve Kapanış

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 22 Eylül 2014

Sayı :17420072.621.02/272-17976     

 

 

 

 

 

 

Yayın Tarihi : 22 Eylül 2014