08.10.2014 TRT Genel Müdürlüğü İçin Aday Başvuruları Tamamlanmıştır.

  •  

       Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 2954 Sayılı Radyo ve Televizyon Kanunu’nun amir hükümleri gereğince 19 Eylül 2014 tarihi itibarıyla boşalan TRT Genel Müdürlüğüne aday olmak isteyenler için tanınan başvuru süresi 8 Ekim 2014 Çarşamba günü (bugün) saat 18:00’de sona ermiştir.

       TRT Genel Müdürlüğüne adaylık için 20 Eylül-8 Ekim 2014 tarihleri arasında Üst Kurula yapılan başvurular ekte sunulmuş olup, başvurularla ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından, 2954 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereğince, Üst Kurul tarafından Bakanlar Kuruluna teklif edilmek üzere üç aday belirlenecektir.

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

 

 

Basın bildirisi:

Tarih:08.10.2014

Sayı:17420072.621.02/303-18875

Yayın Tarihi : 08 Ekim 2014