30.10.2014 Atatürk’ü hedef alan yayına ceza verilmediği iddiası gerçek dışıdır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 30 Ekim 2014 tarihli toplantısında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan’ın şikâyeti üzerine, Kanal A Televizyonunda 22.9.2014 tarihinde yayınlanan “Resmi Tarihten Gerçek Tarihe” isimli program hakkında tanzim edilen uzman raporunu değerlendirmiştir.

Söz konusu uzman raporunda anılan programda, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhuriyet Halk Partisine yönelik eleştiri sınırlarını aşarak hakarete, suçlama ve karalamaya varan ifadeler yer aldığı belirtilmiştir. Programın, 6112 Sayılı Kanunun 8/1-ç maddesinde yer alan, yayın hizmetlerinde kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadelere yer verilemeyeceğine ilişkin yayın ilkesine aykırı olduğu değerlendirilmiştir. 

Üst Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu’nun başkanlığında, 7 Üst Kurul Üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, muhalefet kontenjanından seçilen Üst Kurul Üyelerinin talebi üzerine, söz konusu yayında 6112 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri yönünden ihlal olup olmadığını belirlemek amacıyla, her bir kanun hükmü için ayrı ayrı oylama yapılmıştır.

İktidar kontenjanından seçilen 4 Üst Kurul Üyesi, anılan yayında 6112 Sayılı Kanunun, yayın hizmetleri, “Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez” şeklindeki 8/1-e maddesinin ihlal edildiği ve programa müeyyide uygulanması gerektiği yönünde oy kullanmışlardır. Ancak muhalefet kontenjanından seçilen Üst Kurul Üyeleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan’ın şikâyet başvurusunda da atıf yapılan söz konusu kanun hükmünün ihlal edilmediği yönünde oy kullandıklarından karar yeter sayısı sağlanamamış ve müeyyide kararı çıkmamıştır. 

Aynı şekilde, anılan kanunun, yayın hizmetlerinin kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremeyeceğine ilişkin 8/1-ç maddesi ile yayın hizmetlerinin ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemeyeceğine veya toplumda nefret duyguları oluşturamayacağına ilişkin 8/1-b maddeleri de ayrı ayrı oylanmıştır. Ancak yapılan oylamalarda karar yeter sayısı sağlanamamıştır. Üst Kurul teamülleri gereğince, konu bir sonra toplantıda yeniden gündeme alınarak değerlendirilecektir.

Bu nedenle, iktidar kontenjanından seçilen Üst Kurul Üyelerinin, anılan programda 6112 Sayılı Kanunun 8/1-e maddesinin ihlal edildiği yönünde oyları bulunduğu halde, yeter sayı sağlanamadığı için karara bağlanamayan bir konu hakkında, Üst Kurulda Atatürk ve CHP yöneticilerini hedef alan bir yayına ceza verilmediği ve Atatürk düşmanlığı yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgililerin dikkatine sunulur. 

 

 

BASIN BİLDİRİSİ

Sayı: 17420072.621.02/324-19699                                                                                       

Tarih: 30 Ekim 2014

 

 

Yayın Tarihi : 30 Ekim 2014