26.11.2014 Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğinin Yayın Yasağı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 25/11/2014 tarihli ve 2014/4205 Değişik İş No’lu kararıyla, eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar’ın kişilik haklarının zedelenmesinin önlenmesi, şöhret ve diğer haklarının korunmasının sağlanması bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Komisyonunun istemiş ve getirtmiş olduğu bilgi ve belge içerikleri ile Komisyonun tanık, bilgi sahibi, bilirkişi sıfatıyla veya diğer ilgililer olarak beyanlarına başvurduğu kişilerin Komisyona vermiş oldukları beyanlarına yönelik olarak 5187 Sayılı Basın Kanununun 3/2 maddesi gereğince soruşturma bitim tarihi olan 27/12/2014 günü mesai bitimine kadar tüm yazılı, görsel ve internet ortamında yapılan yayınlar hakkında yayın yasağı konulmasına karar verilmiştir.

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların dikkatine sunulur. (09:00)

 

 

Basın Bildirisi

Tarih: 26 Kasım 2014

Sayı: 17420072.620.02/331/20914                                                                               

 

Yayın Tarihi : 26 Kasım 2014