26.11.2014 Zaman Gazetesinin iddiaları gerçek dışıdır.

Zaman Gazetesinin 19 Kasım 2014 tarihli nüshasında, Hidayet Karaca tarafından kaleme alınan, “İktidarın Medya Sansürü”, “STV’ye uygulanan sansür darbe döneminde bile görülmedi” başlıklı yazıda, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna yönelik bazı haksız ve dayanaksız ithamlarda bulunulmuştur.

Bilindiği gibi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 6112 Sayılı Kanun hükümleri kapsamında görevini yapan, özerk ve tarafsız bir düzenleyici kuruldur. Üst Kurulun tarafsızlığına gölge düşürücü mahiyetteki bu iddialar ise gerçekleri yansıtmamaktadır. Şöyle ki;

  • Üst Kurul tarafından geçen on ay içinde 76 yayın ihlali nedeniyle Samanyolu Haber için toplam 938 bin 828 Lira, 26 yayın ihlali nedeniyle Samanyolu TV için ise toplam 1 milyon 603 bin 821 Lira idari para cezası verilmiştir.  Her iki kuruluşa 102 ayrı yayın ihlalinden dolayı verilen idari para cezalarının toplamı 2 milyon 542 bin 649 Lira’dır. Adı geçen kuruluşlara verilen idari para cezalarının toplamından daha fazla miktarda idari para cezasına muhatap olmuş, yerel ve ulusal çapta yayın yapan başka yayın kuruluşları da bulunmaktadır. Samanyolu Haber ve Samanyolu TV’ye ceza verilmesine neden olan yayınların yedisi dışında tamamında, 6112 Sayılı Kanunun 8/1-c, 8/1-ç veya 8/1-ı maddelerindeki yayın ilkelerinin ihlal edildiği tespit edilmiştir. Pek çok yayın kuruluşunun aksine, adı geçen kuruluşların mahkemelerce getirilen yayın yasaklarına itibar etmedikleri, hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık; insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadelere yer vermeme; tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ısrarla yok saydıkları ve çiğnedikleri belirlenmiştir. Öte yandan ilgili kuruluşların Üst Kurulun müeyyide kararlarının iptali istemiyle açtıkları davalar nedeniyle, bugüne kadar söz konusu kanallara verilen idari para cezalarının hiçbiri tahsil edilmemiştir. Açılan davaların büyük bölümünde ise adı geçen kuruluşların yürütmeyi durdurma talepleri mahkemelerce reddedilmiştir.
  • Diğer taraftan Üst Kurul tarafından bugüne kadar hiçbir yayın kuruluşuna en üst limitten idari para cezası verilmediğinden, Samanyolu Grubu kanallarına idari para cezalarının en üst limitten verildiği iddiası da tamamen gerçek dışıdır.
  • En fazla program durdurma cezası verilen kuruluşun Samanyolu Haber olduğu iddiası da tamamen yanlıştır. Seçim döneminde YSK’nın Samanyolu Haber’den daha fazla program durdurma cezası verdiği kuruluşlar bulunmaktadır. Kaldı ki, adı geçen kuruluşlara Üst Kurulca verilen cezalar program durdurma cezaları değil, idari para cezalarıdır. İddia edilen program durdurma cezaları ise Üst Kurul tarafından değil, Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilmiş cezalardır. Program durdurma cezalarını Yüksek Seçim Kurulu verdiği halde, Üst Kurulun en fazla yayın durma cezasını Samanyolu Haber kanalına verdiğini iddia etmek, gerçekleri çarpıtmaktır.
  • Cezaların özellikle 30 Mart ve 10 Ağustos Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde uygulamaya konularak halkın haber alma özgürlüğünün engellendiği iddiası da tamamen dayanaksızdır. Kanunlar gereğince seçim dönemlerinde RTÜK, Yüksek Seçim Kurulu kararları çerçevesinde yayın takibi yapmakta, uzmanların tespitleri Üst Kurul değerlendirmesiyle birlikte seçim dönemi içerisinde haftalık veya üç günlük periyotlar halinde YSK’ya gönderilmekte, yayın ihlali varsa cezalar YSK tarafından verilmektedir. Zaman Gazetesi tarafından halkın haber alma özgürlüğünü engelleme kastıyla cezaların seçimden önce verildiği iddia edilse de aslında bu süreç yıllardan beri bütün seçim dönemlerinde aynı şekilde işletilmektedir ve herhangi bir yayın kuruluşunun hedef alınması, halkın haber alma özgürlüğünün engellenmesi söz konusu değildir.

Ayrıca söz konusu kuruluşların cezalara maruz kalmaları, çeşitli konularda mahkemelerce getirilen ve diğer yayın kuruluşlarının riayet ettikleri yayın yasaklarının, anılan kuruluşlar tarafından ısrarla yok sayılarak çiğnenmesinden kaynaklanmaktadır. Hal böyle iken, yapılan yayın ihlallerinin görmezden gelinip, verilen cezalardan dolayı, görevini yapan kamu kurumlarının hedef alınması dürüstlükle bağdaşmamaktadır.

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

Basın Bildirisi

Tarih: 26.11.2014

Sayı: 17420072.621.02/332-20918    

Yayın Tarihi : 26 Kasım 2014