02.12.2014 Küresel Eğlence ve Medyaya Bakış konulu konferans

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından iki ayda bir gerçekleştirilen dizi konferansların Aralık ayındaki teması medya ve eğlence sektörü olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede, 03 Aralık  2014 Çarşamba günü(yarın), saat 14.00’te, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu konferans salonunda düzenlenecek toplantıda, PWC Türkiye Eğlence ve Medya Sektörü Temsilcisi Murat Çolakoğlu tarafından, “Küresel Eğlence ve Medyaya Bakış 2014-2018 Raporu” değerlendirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.      

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih:   02 Aralık 2014 

Sayı: 17420072.621.02/343-21162      

 

                                                                     

Yayın Tarihi : 02 Aralık 2014