05.01.2015 Üst Kurulun müeyyide kararlarının dayanağı mahkemenin yayın yasağıdır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun, dört eski bakan hakkında kurulmuş TBMM Soruşturma Komisyonu ile ilgili gazete haberlerinin okunduğu televizyon kuruluşlarına yönelik müeyyide kararları hakkında bazı basın ve yayın organlarında yer alan haber ve yorumlar üzerine aşağıdaki hususların açıklanması zorunluluğu doğmuştur.

Gazete haberlerinin ve bazı Üst Kurul Üyelerinin değerlendirmelerinin aksine, TBMM Soruşturma Komisyonu ile ilgili haberler hakkında verilen müeyyide kararları Üst Kurulun AK Parti kontenjanından seçilen üyelerinin bir sansür girişimi değildir. Konuyu bu şekilde çarpıtarak medya kuruluşlarına servis etmek ve Üst Kurul kararlarını kullanarak şov yapmak; kişisel amaçlarına ulaşmak için mensubu olduğu kurumu karalama girişimidir ve kabul edilmesi mümkün değildir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun eleştiriye sebep olan kararlarının dayanağı Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 25/11/2014 tarihli ve 2014/4205 Değişik İş No’lu yayın yasağı kararıdır. Bilindiği üzere gerek mahkemelerin gerekse Yüksek Seçim Kurulunun yayın yasağı kararları Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayın kuruluşlarına duyurulmaktadır. Söz konusu yayın yasağı kararları yayın kuruluşlarının faydalanabilmeleri için kurumsal web sitesinde muhafaza edilmektedir. Anılan yayın yasağı kararı 26 Kasım 2014 tarihinde yayın kuruluşlarına duyurulmuştur.

Yayın kuruluşlarının mahkemelerce verilen yayın yasağı kararlarına uyup uymadıkları da Üst Kurul Uzmanları tarafından takip edilmektedir. Haber ve yorumlara konu olan kararlar, Üst Kurul Uzmanları tarafından mahkeme kararlarına uyulmadığından yayın yasağı ihlali olarak değerlendirilmiş ve Üst Kurulun görüşüne sunulmuş raporların incelenmesi sonucunda alınmıştır. Müeyyide kararlarının dayanağı iddia edildiği gibi değişik parti kontenjanlarından seçilen Üst Kurul Üyelerinin kişisel değerlendirmeleri değil, doğrudan doğruya Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin yayın yasağı kararıdır.  

Söz konusu yayın yasağı süreli olup 27 Aralık 2014 tarihinde sona ermiştir. Ancak Üst Kurulun 30 Aralık 2014 tarihli toplantısında görüşerek müeyyide kararı aldığı yayınlar ise 27 Aralık 2014 tarihinden, yayın yasağı sona ermeden önce yapılmış yayınlar olup, bu husus da çarpıtılarak medyaya intikal ettirilmiştir. Ayrıca kararların alındığı 30 Aralık 2014 tarihli toplantıda Ak Parti kontenjanından seçilmiş üyeler karar için yeterli sayıya da sahip değildiler. Herkes gibi medya hizmet sağlayıcıların da mahkeme kararlarına uymak mecburiyetleri vardır ve mahkeme kararlarına uymamak açık bir yayın ihlali oluşturmaktadır.

İlgililerin dikkatine sunulur.   

 

Basın Bildirisi

Tarih: 05.01.2015

Sayı:  17420072.621.02/01/00001                                                                 

Yayın Tarihi : 05 Ocak 2015