06.01.2015 Bölgesel ve Yerel Karasal Sayısal TV İhalelerine ilişkin işlemler durdurulmuştur

Üst Kurulca 2013 yılında gerçekleştirilen, “Ulusal Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhaleleri” hakkında, yayıncı kuruluşlarca açılan davalar sonucunda ilgili mahkemelerce verilen iptal kararları, Danıştay 13. Dairesinin 10/09/2014 tarih, 2013/1055 E., 2013/1014E ve2014/159 E. Sayılı kararları ile onanmış olup, Bölgesel (T2) ve Yerel (T3) Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı Sıralama İhalelerine ilişkin işlemler durdurulmuştur.

İlgililerin dikkatine sunulur. 

 

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 06 Ocak 2015

Sayı: 17420072.621.02/05-63 

 

 

 

 

                                                                                      

 

Yayın Tarihi : 06 Ocak 2015