02.02.2015 Üst Kurul Üyeleri Hakkındaki İddialar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bazı Üst Kurul Üyeleri hakkında yapılan bir başvuruyu araştırmak üzere oluşturulan inceleme komisyonunun raporunu değerlendirmek üzere bugün özel gündemli olarak toplanmıştır.

Komisyon raporu üzerindeki inceleme ve değerlendirmeler sonucunda;

  • Rapor içeriği ile eklerindeki bilgilerden, Üst Kurul Üyesi Ali Öztunç’un değişik medya ortamlarında yaptığı açıklamaların bir kısmında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Üst Kurul Üyeleri hakkında haksız eleştirilerde ve asılsız suçlamalarda bulunduğu, Kurul ve Üyeleri küçük düşüren ifadeler kullandığı, karara bağlanmamış raporlarla ilgili gerçeği yansıtmayan açıklamalar yaptığı sabit görülmüş,  
  • Üst Kurul Üyesi Süleyman Demirkan’ın ise, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine aykırı olarak Üst Kurul çalışmaları hakkında yetkisi olmadığı halde sürekli kamuoyuna bilgi verdiği ve Üst Kurulu ve Üyelerini küçük düşürücü ifadeler kullandığı belirlenmiştir.
  • Bununla birlikte, komisyon raporu ve eklerinde Üst Kurul Üyelerinin üyeliklerinin düşürülmesini gerektirecek netlikte bilgiler bulunmadığına, ancak dosya içeriğinde sabit görülen açıklama ve eylemleri nedeniyle ilgililerin uyarılmasına ve kınanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Üst Kurul Üyelerine ilişkin söz konusu kararın bilgi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması kararlaştırılmıştır.  

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 02 Şubat 2015

Sayı : 17420072.621.02/31-1345

Yayın Tarihi : 02 Şubat 2015