12.02.2015 “Tanrı” sözcüğünün kullanılması müeyyide nedeni değildir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından “Ah Biz Kadınlar” adlı program nedeniyle TV2 kanalına verilen cezayla ilgili olarak bazı basın ve yayın organlarında “RTÜK’ten Tanrı cezası”, “Tanrı değil, Allah de” gibi başlıklarla yer alan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Haberlere konu olan programla ilgili uzman raporu Üst Kurulun 4 Şubat 2015 tarihli toplantısında görüşülmüş ve 6112 Sayılı Kanunun 8/2 maddesinin ihlal edildiğine karar verilmiştir. Bu karar medyaya Üst Kurulun yayında “Allah” yerine “Tanrı” sözcüğü kullanıldığı için ilgili kuruluşa ceza verdiği şeklinde yansımıştır. Oysa henüz Üst Kurul kararı yayınlanmadığı için uzman raporuna dayandırıldığı anlaşılan bu haberler gerçekle bağdaşmamaktadır.

Uzman raporunda “Tanrı” sözcüğünün, Müslüman toplumlarda tek ilah (tanrı) olarak kabul edilen “Allah”ı tanımladığı vurgulanmış ve “Ah Biz Kadınlar” dizisinde baba-oğul ve iki kadın arasındaki konuşmaların çocukların Allah algısını olumsuz etkileyeceğine değinilmiştir.

Dolayısıyla Üst Kurul müeyyidesine konu olan husus da “Allah” sözcüğü yerine “Tanrı” sözcüğünün kullanılması değil, Allah’la ilgili alaylı ifadelere yer verilmesinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisidir.

Bu nedenle Üst Kurul, çocukların ekran başında olabileceği saatlerde yayınlanan "Ah Biz Kadınlar" dizisinde baba-oğul ve iki kadın arasında geçen Tanrı'ya ilişkin alaylı konuşmalar ile içki içmeyi özendiren ifadeler nedeniyle, 6112 Sayılı Kanunun 8/2 maddesinde yer alan “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz” hükmünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

İlgililerin dikkatine sunulur. 

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 12 Şubat 2015

Sayı : 17420072-621.02-54/1776                                                                                   

 

 

Yayın Tarihi : 12 Şubat 2015