18.03.2015 Fox TV’ye müeyyide uygulanmasına karar verilmiştir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 18 Mart 2015 tarihli toplantısında, Fox TV’de 26 Şubat 2015 tarihinde yayınlanan Unutma Beni adlı diziyle ilgili Üst Kurul Uzmanlarınca hazırlanan raporu değerlendirmiştir.

Üst Kurul, bir oyuncak hayvan üzerine diyalogların geçtiği dizide, “Ali” isminin maymun şeklindeki peluş oyuncakla özdeşleştirilmesinin, manevi değeri İslam toplumu için son derece yüksek olan bir İslam büyüğüne hakaret edildiği algısına yol açtığını göz önünde bulundurarak, yayın hizmetlerinin toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olamayacağına ilişkin 6112 Sayılı Kanunun 8/1/f maddesinin ihlal edildiği sonucuna varmıştır.

Bu nedenle anılan kuruluşa oy birliğiyle müeyyide uygulanmasına karar verilmiştir.  

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 18 Mart 2015

Sayı:  17420072-621.02/101-4071  

Yayın Tarihi : 19 Mart 2015