18.03.2015 TRT Yönetim Kurulu Adayları Belirlendi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun amir hükümleri gereğince İşletme, İktisat veya Maliye alanlarında boş bulunan TRT Yönetim Kurulu Üyeliği için Bakanlar Kuruluna teklif edilmek üzere, Prof. Dr. Mehmet Barca ile Dr. Cengiz Ceylan’ın aday gösterilmesine karar vermiştir.

İlgililerin dikkatine sunulur. 

 

 

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih:18 Mart 2015

Sayı:17420072-621.02/102-4120

 

 

 

Yayın Tarihi : 19 Mart 2015