23.03.2015 Siyasi reklamın yasaklanmasına ve yayından kaldırılmasına ilişkin YSK kararı

Bilindiği üzere, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 30. maddesine göre, seçimlerle ilgili olarak seçim dönemlerinde yapılan yayınlara ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir. Üst Kurul, medya hizmet sağlayıcılarının seçim dönemlerindeki yayınlarını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda izler, denetler ve değerlendirir.

Yüksek Seçim Kurulu, 22 Mart 2015 tarihli ve 417 sayılı kararıyla, Adalet ve Kalkınma Partisinin, çeşitli ibadet yerlerinin iç ve dış görüntüleri ile Türk Bayrağının kullanıldığı “Selam Olsun Bahara” adlı reklam filmini, propaganda yasakları kapsamında değerlendirerek, söz konusu siyasi reklamın televizyon ve radyolar ile internette yayınlanmasının yasaklanmasına ve yayından kaldırılmasına karar vermiştir.

Medya hizmet sağlayıcılarının dikkatine sunulur. (23.03.2015, 16:00)

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 23.03.2015

Sayı:17420072.621.02/110-4237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayın Tarihi : 23 Mart 2015