27.03.2015 Taksitlendirilen lisans ödemelerinde istenen teminat miktarlarında indirim yapıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliği ile Kablolu Yayın Yönetmeliğinin 15. maddelerinin ikinci fıkralarında yapılan değişiklikler, 26.03.2015 tarih ve 29307 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliklerde yapılan değişiklikle, ilk kez lisans başvurusunda bulunan ve lisans ücretini taksitlendirmek isteyen yayın kuruluşlarının, birinci taksiti lisans verilmeden önce ödemeleri koşuluyla, Üst Kurula sunmaları gereken banka teminat mektubu tutarı 9 taksit miktarından 4 taksit miktarına indirilmiştir.

Medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur.

 

 

 

 

 

Yayın Tarihi : 27 Mart 2015