31.03.2015 Başbakanlığın geçici yayın yasağı kararı

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun “Olağanüstü dönemlerde yayınlar” başlıklı 7. Maddesi “milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde yahut kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda, Başbakan veya görevlendireceği bakan geçici yayın yasağı getirebilir” hükmüne istinaden, Başbakanlıkça 31.03.2015 tarihli ve 41654118-951-0107/00504 sayılı yazı ile 31.03.2015 tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesinde yaşanan olaylarla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir.

Medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur. (16.00)

 


BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 31 Mart 2015

Sayı:17420072.621.02/123-4626

Yayın Tarihi : 31 Mart 2015