31.03.2015 Yayın yasağı kaldırılmıştır

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun “Olağanüstü dönemlerde yayınlar” başlıklı 7. Maddesi kapsamında, İstanbul Çağlayan Adliyesinde yaşanan olaylarla ilgili olarak, Başbakanlığın 31.03.2015 tarihli ve 41654118-951-0107/00504 sayılı yazısıyla getirilen geçici yayın yasağı kaldırılmıştır.

Medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur. (21:15)

 

Basın Bildirisi

Tarih: 31.03.2015

Sayı: 17420072.621.02/124-4642

Yayın Tarihi : 31 Mart 2015