03.04.2015 Siyasi parti reklamına ilişkin uzman raporları YSK’ya gönderilmiştir

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Adalet ve Kalkınma Partisinin reklam filmini yayınlayan televizyon kanallarıyla ilgili uzman raporlarını “akladığı”, “sümen altı ettiği” yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. 

Bilindiği üzere 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 30. Maddesine göre seçimlerle ilgili olarak seçim dönemlerinde yapılan yayınlara ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir. Üst Kurul, medya hizmet sağlayıcılarının seçim dönemlerindeki yayınlarını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda izler, denetler ve değerlendirir.

Seçimlerle ilgili yayınlar hakkındaki uzman raporları Üst Kurulda görüşüldükten sonra değerlendirilmek üzere ivedilikle Yüksek Seçim Kurulu’na intikal ettirilmektedir. Çünkü söz konusu yayınlarla ilgili müeyyide uygulama yetkisi sadece Yüksek Seçim Kuruluna ait olup, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun müeyyide uygulama ya da uygulamama yetkisi bulunmamaktadır.

Haberlerde sözü edilen, Adalet ve Kalkınma Partisinin reklamıyla ilgili olarak hazırlanan 41 adet uzman raporu da 1 Nisan 2015 tarihli Üst Kurul toplantısında görüşülüp değerlendirildikten sonra 2 Nisan 2015 tarihi itibarıyla karara bağlanmak üzere Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmiştir. Dolayısıyla raporların “aklanması” veya “sümen altı edilmesi” söz konusu değildir. Raporlar, seçim dönemlerindeki yayınlarla ilgili tek karar merci olan Yüksek Seçim Kuruluna intikal ettirilmiş olup, bu husus tüm Üst Kurul Üyeleri tarafından da bilinmektedir.

İlgililerin dikkatine sunulur. 

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 03 Nisan 2015

Sayı : 17420072-621.02-133/4935    

 

 

 

Yayın Tarihi : 03 Nisan 2015