03.06.2015 Kamu Spotu Yayınlarına İlişkin Genel Duyuru

Bilindiği üzere 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 10. maddesinin beşinci fıkrası gereğince radyo ve televizyonlarda yayınlanan kamu spotları Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından tavsiye edilmektedir. Üst Kurulca onaylanan kamu spotları kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Üst Kurulun kamu spotlarına ilişkin tavsiye kararları altı ay süreyle geçerlidir. Belirli bir tarih aralığı ile sınırlandırılmış olan spotlarda ise Üst Kurulun tavsiye kararları başvuruda belirtilen tarihin bitimine kadar geçerlidir. Her spotun geçerlilik süresinin takip edilmesinde güçlük yaşanabileceğinden, spotun güncel (geçerli) olup olmadığının web sitemizden kontrol edilmesi uygun olacaktır. Web sitemizdeki spotların tümü güncel ve geçerli spotlar olup, süreleri biten spotlar sitemizden kaldırılmaktadır.

Bu nedenle olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla yeni yayınlanacak olan spot filmlerin Üst Kurulumuzun internet sitesinden temin edilmesi ve mevcut spot filmlerin ise internet sitemizdeki spot filmlerle birebir aynı olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, zorunlu yayınlara ilişkin güncel spot filmler de web sitemizde yer almaktadır.

Medya hizmet sağlayıcılarının dikkatine sunulur.

 

Basın Bildirisi

Tarih:03.06.2015

Sayı:17420072-621.02-186/8107                    

                                          

Yayın Tarihi : 03 Haziran 2015