2019 Yılı Uydu ve Kablolu Yayın Lisans Ücretleri, Yayın İletim Yetkilendirme Ücretleri Belirlendi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliği ile Kablolu Yayın Yönetmeliğinin 8/3, 14/3 ve 14/4 maddeleri gereğince; uydu ve kablolu yayın lisans ücretleri ile yayın iletim yetkilendirme ücretleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılarak, Üst Kurulun internet sitesinde yayınlanmakta ve takip eden Ocak ayı başından itibaren uygulanarak, geçerli olan tarifeye ve Kanunun 42. maddesine göre tahsil edilmektedir.

2018 yılı için değerleme oranı, % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak belirlenmiş olup Hazine ve Maliye Bakanlığınca 30 Kasım 2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazetede 503 sıra no ile yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 2019 yılı için ödeyeceği uydu ve kablolu yayın lisans ücretleri ile platform ve altyapı işletmeci kuruluşların ödeyeceği yayın iletim yetkilendirme ücretleri, yeniden değerleme oranı olan % 23,73 oranında artırılmış bulunmaktadır.

Artırım sonrası belirlenen uydu ve kablolu yayın lisans ücretleri ile yayın iletim yetkilendirme ücretleri aşağıda yer almaktadır:

 UYDU YAYINLARI İÇİN:

(1) Uydu ortamından yayın yapan/yapacak medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 2019 yılı için ödemeleri gereken 10 (on) yıllık uydu yayın lisans ücretleri;

 a) Uydu Yayın Lisans Ücretleri;

 

Lisans Ücreti (TL)

1-Radyo yayın hizmetleri için:

37.320,00

2-Televizyon yayın hizmetleri için:

373.200,00

3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için:

88.850,00

(2) 2019 yılı için 1 (bir) yıllık alınacak yayın yetkilendirme ücretleri;

a) Platform işletmecileri için: 177.690,00-TL+ (Abone sayısı x 0,710721)-TL

b) Altyapı işletmecileri için: 444.204,00-TL

 olarak belirlenmiştir.

 

KABLOLU YAYINLAR İÇİN:

(1) Kablolu ortamdan yayın yapan/yapacak medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 2019 yılı için ödemeleri gereken 10 (on) yıllık yayın lisans ücretleri;

 a) Nüfusu 1 milyondan az olan tek İl için;

 

 

Lisans Ücreti (TL)

1-Radyo yayın hizmetleri için:

3.560,00

2-Televizyon yayın hizmetleri için:

35.600,00

3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için:

17.770,00

 b) Nüfusu 1 milyondan fazla olan tek İl için;

 

Lisans Ücreti (TL)

1-Radyo yayın hizmetleri için:

5.340,00

2-Televizyon yayın hizmetleri için:

53.330,00

3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için:

26.650,00

 c) Çok il’e yönelik yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar için;

 

 

Lisans Ücreti (TL)

1-Radyo yayın hizmetleri için:

37.320,00

2-Televizyon yayın hizmetleri için:

373.200,00

3-İsteğe bağlı yayın hizmetleri için:

88.850,00

(2) 2019 yılı için 1 (bir) yıllık alınacak yayın yetkilendirme ücretleri

a) Platform işletmecileri için: 177.690,00-TL+ (Abone sayısı x 0,710721)-TL

b) Altyapı işletmecileri için: 444.204,00-TL

 olarak belirlenmiştir.

 

Yayın Tarihi : 21 Aralık 2018