Karasal Yayınların Yıllık Kullanım Ücretleri Katsayısı

(1) 2019 yılı için kanal veya frekans yıllık kullanım ücreti katsayısı

Karasal ortamda yayında olan radyo ve televizyon kuruluşlarından alınacak televizyon kanal ve radyo frekans yıllık kullanım ücretlerine ilişkin katsayı;

(K) = 0,710721

olarak belirlenmiştir.

Yayın Tarihi : 21 Aralık 2018