"Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Görsel-İşitsel Medya Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesi Çalıştayı Sonuç Bildirisi" Açıklanacak

Sağırların, işitme ve görme engellilerin görsel- işitsel medya hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesi amacıyla ulusal yayın kuruluşları, dijital platform işletmecileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan çalışma grubu İşaret Dili, Ayrıntılı Altyazı ve Sesli Betimleme konuları özelinde Üst Kurul’da toplantılarını gerçekleştirerek engellilerin yayın hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak bir dizi madde hakkında görüş birliğine vardı. Üst Kurulda gerçekleştirilen çalıştaylar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar bugün Bilkent Otel’de saat 14.00’de düzenlenecek programla açıklanacak. Program kapsamında görme ve işitme engellilere yönelik hizmetlerin tartışılacağı bir panel de yapılacak.

Çalıştayın sonuç bildirisinin açıklanacağı program için tıklayınız.

Yayın Tarihi : 15 Ocak 2019