Üst Kurulun 23.01.2019 Tarihinde Yapılacak Toplantısında Üst Kurul Başkan ve Başkan Vekili Seçilecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA, ailesinin sağlık sorunları sebebiyle 22.01.2019 tarihinde görevinden istifa etmiştir. 23.01.2019 tarihinde gerçekleştirilecek ve en yaşlı üye sıfatıyla Üst Kurul Üyesi Arif FIRTINA'nın başkanlık edeceği Üst Kurulun olağan toplantısında 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 36’ncı maddesi gereğince Üst Kurul Başkanı ve Başkan Vekili seçimi yapılacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yayın Tarihi : 22 Ocak 2019