26.06.2015 Uydu ve Kablolu Yayın Yönetmeliklerindeki Değişikliklere İlişkin Genel Duyuru

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu ve Kablolu Yayın Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler Resmi Gazetenin 26 Haziran 2015 tarihli 293978 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu ve Kablolu Yayın Yönetmelerinin 5. Maddesinin 1. Fıkrasında yapılan değişiklik gereğince; yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihte (26.06.2015) televizyon yayını yapan kuruluşlardan standart çözünürlüklü yayın tekniği (SD) ya da yüksek çözünürlüklü yayın tekniğinden (HD) sadece biriyle yayın yapanların, bu yayın tekniğini, yönetim kurulu kararı ile birlikte Üst Kurula hitaplı yazı ekinde,  bir ay içerisinde Üst Kurula bildirmeleri zorunlu olup, lisans belgeleri Üst Kurulca buna göre düzenlenecektir.

Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihte, uydu ve/veya kablolu yayın lisansı olan ve farklı iki yayın tekniğiyle (SD ve HD) yayın yapan kuruluşların mevcut lisansları her ortam için SD olarak düzenlenecek olup kuruluşların HD yayın tekniği için uydu ve kablolu yayın yönetmeliklerinin 7. maddesine göre ikinci yayın lisansı almak üzere bir ay içerisinde Üst Kurula başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen sürede başvuran kuruluşlara, ikinci lisans belgesi verilecektir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan kuruluşların HD yayın tekniği ile iletilen ikinci yayınları durdurulacaktır.

Bir yayın lisansına sahip olan kuruluş, yayınını HD yayın tekniği ile de iletmek istemesi halinde, Üst Kuruldan ayrıca ikinci bir yayın lisansı almak zorundadır ve kuruluştan bu yayın tekniği için lisans ücreti alınmayacaktır.

Diğer taraftan, Uydu Yayın Yönetmeliğinin 12 ve 13. Maddelerinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte uydu platform ve altyapı işletmecileri, söz konusu Yönetmeliğin 12. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi ile 13. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde istenilen bilgi ve belgeleri iletimini gerçekleştirdikleri tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar için 1 Ağustos 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar, yönetmelik değişikliğinden itibaren (26 Haziran 2015) iletimini gerçekleştirecekleri kuruluşlar için ise iletim tarihinden en az 30 gün önce her bir medya hizmet sağlayıcı kuruluş için ayrı ayrı olmak üzere dosya halinde Üst Kurula sunmak zorundadır.

Söz konusu bilgi ve belgeleri belirtilen süre içerisinde Üst Kurula sunmayan ve belirlenen yükümlülüklere uymayan uydu platform ve altyapı işletmecileri hakkında, Kanunun 29. maddesinin üçüncü fıkra hükümleri uygulanacaktır.

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih:26 Haziran 2015

Sayı: 17420072.621.02/199-9097     

 

Yayın Tarihi : 26 Haziran 2015