08.07.2015 Sağlık Bakanlığının programlara katılan sağlık meslek mensuplarına ilişkin talebi

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna başvuran Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, radyo ve televizyonlarda sağlıkla ilgili bilgilendirme ve açıklama yapacak sağlık meslek mensuplarını ilgilendiren yazısı aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır.

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların dikkatine sunulur. 

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 08 Temmuz 2015

Sayı: 17420072.621.02/200-9418

 

 

Yayın Tarihi : 08 Temmuz 2015