15.07.2015 Uydu Yayın Yönetmeliğindeki Değişikliklere İlişkin Genel Duyuru

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinin 12. Ve 13. Maddelerinde yapılan değişiklik Resmi Gazetenin 26 Haziran 2015 tarihli 293978 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Uydu Yayın Yönetmeliğinin 12 ve 13. Maddelerinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte uydu platform ve altyapı işletmecileri, söz konusu Yönetmeliğin 12. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi ile 13. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde istenilen bilgi ve belgeleri iletimini gerçekleştirdikleri tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar için 1 Ağustos 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar, yönetmelik değişikliğinden itibaren (26 Haziran 2015) iletimini gerçekleştirecekleri kuruluşlar için ise iletim tarihinden en az 30 gün önce her bir medya hizmet sağlayıcı kuruluş için ayrı ayrı olmak üzere dosya halinde Üst Kurula sunmaları dair 26/06/2015 tarih ve 17420072.621.02/199-9097 sayılı Duyuru yayımlanmıştır.  Ancak, 7/7/2015 tarihinde platform ve altyapı işletmeci kuruluş yetkilileri ile Üst Kurul Başkanı başkanlığında Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda yapılan toplantı sonucunda, kuruluşların Duyuru kapsamında sunmaları gereken bilgi-belgelerin detaylandırılması ve bu bilgi-belgelerin hazırlanması için kuruluşlara verilen sürenin uzatılması kararlaştırılmıştır.

 

Buna göre; yeni bir duyuru yayımlanarak, platform ve altyapı işletmecilerinin sunması gereken bilgi-belgeler ve bunların sunulması için belirlenen süre bu duyuru ile ilan edilecektir.

 

İlgililerin dikkatine sunulur.

 

Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız

http://www.rtuk.gov.tr/Icerik/DownloadReport/6922

 

 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 15.07.2015

Sayı: 17420072.621.02/208-9953

Yayın Tarihi : 15 Temmuz 2015