14.08.2015 Yayın Hizmeti Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Değişikliği Hakkında Duyuru

02/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiş ve bu değişiklikler 12/08/2015 tarihli ve 29443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik değişikliği, haber bültenleri ve çocuklara yönelik programlar arasındaki reklam kuşaklarını kapsamamaktadır.            

Değişiklikten önce olduğu gibi, haber bültenleri ve çocuklara yönelik programlar sırasında bant reklam ve ürün yerleştirme uygulamalarının yapılmamasını ön görmektedir. Ancak, haber bültenleri ve çocuk programları, planlanan yayın sürelerinin 30 dakikadan fazla olması hâlinde, her 30 dakikalık yayın süresi için bir kez olmak üzere reklam veya tele-alışverişle kesilebilecektir. Bunun yanı sıra spor karşılaşmalarındaki bölümler, duraksamalar ve devre araları dışında, reklam kuşağı, bant reklam ya da ürün yerleştirme uygulamaları yapılamayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

       

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih:  14 Ağustos 2015

Sayı: 17420072-621.02-E.11501                                                                                                      

Yayın Tarihi : 14 Ağustos 2015