Deneme Veri Tabanları

KAZANCI HUKUK

Kazancı Hukuk veri tabanı 28 Mart 2016 tarihine kadar Üst Kurul çalışanlarının deneme erişimine açılmıştır.

Erişim Linki: http://www.kazancihukuk.com/

NOT: Aşağıda ye alan kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Aynı kullanıcı adı ve şifre ile bir kişi sisteme giriş yapabileceğinden,  İki veya daha fazla kullanıcı aynı kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaptığında ilk kullanıcı otomatik olarak sistemden düşecektir.

Kullanıcı adı1: gulaycabuk@rtuk.gov.tr

Şifre: 9636

Kullanıcı adı2kutuphane@rtuk.gov.tr

Şifre: 5327

Kazancı Hukuk Hakkında

Kazancı Hukuk Yayımları 61 yıldır Türk Hukuk Camiasına hizmet veren ve verdiği hizmetin sürekliliğini hedefleyen bir firmadır.

T.C. Kanunları Külliyatı ile (15 Cilt Değişen Yapraklı) mevzuatı; T.C Tüzükleri Külliyatı (4 Cilt Değişen Yapraklı), aylık yayımlanan İlmi ve Kazai İçtihatlar Dergisi ile (52 Yıl 618. sayı ) içtihatları takip ederek hukuk camiasının hizmetine sunmuş ve sunmaya devam etmektedir.

Bunun yanı sıra çeşitli üniversitelerde görevli akademisyenlerin kitapları ile mesleğinde belli bir konu üzerinde uzmanlaşmış avukat, hakim ve savcıların uzmanlıkları doğrultusunda hazırladıkları kitapların basım ve yayımı ile ilgilenmiştir.

Tüm Mevzuat ve Yargıtay kararlarına, hukuk kitap ve makalelerine basit ve gelişmiş aramayla erişim imkanı sağlar.

**************************************************************************************************************************************************************************************

ACCESS WORLD NEWS RESEARCH COLLECTİON

NewsBank (Access World News Research Collection)  veritabanı Üst Kurul çalışanlarının deneme erişimine açılmıştır.

Access World News Research Collection Hakkında

NewsBank veri tabanı bütün dünyadaki yerel ve ulusal gazeteleri (The Economist, The Sun, Financial Times vb.) 1990’ dan günümüze arşivleriyle birlikte sağlayan bir veri tabanıdır. İçeriğinde sadece gazeteler yer almamakta aynı zamanda blog yazıları, raporlar, videolar, tutanaklar, bültenler ve internet kaynakları da bulunmaktadır. Ülkelerde benzer konularda çıkan haberleri karşılaştırma analiz etme, kişiselleştirme, mail olarak yollama gibi fonksiyonlara da sahip olan bu veri ülkelerdeki büyük basın- yayın organları tarafından yoğunlukla kullanılmaktadır. Güncellemeler gün içinde sürekli yapılmakta ve güncel bilgilere erişilmektedir.

Erişim Linki: http://infoweb.newsbank.com/best/rcintl

**************************************************************************************************************************************************************************************

OECD iLIBRARY

OECD iLibrary veritabanı 12 Mart 2016 tarihine kadar Üst Kurul çalışanlarının deneme erişimine açılmıştır.

Erişim Adresi: www.oecd-ilibrary.org

Kullanım Kılavuzu: https://prezi.com/p-gltra23ut-/oecd-ilibrary/

OECD iLibrary Hakkında:

Türkiye’nin aralarında kurucu üye olarak de bulunduğu OECD 1961 yılında kurulmuş olan hükümetler arası forum niteliğindeki bir organizasyondur. 130 ülkede faaliyet göstermektedir. 30 kurucu üyeden oluşmaktadır. Pazar ekonomisi ve demokratik yönetim temelli yaklaşımlarını uluslar arası platforma taşımışlardır. 100’ün üzerinde ülkeden sivil toplum kuruluşları ile aktif ilişkilere sahiptir.

  OECD iLibrary veri tabanı OECD’nin yayınlarını kapsayan bir sistemdir ve bu sistem ile iktisat, finans, işletme ve ilgili diğer sosyal bilim alanlarında;

 •  9 820 kitap (4 270’u çok dilli özet ile), 40 900 kitap bölümü,
 •  OECD.Stat ile 1960’tan günümüze arşivleri ile 300 veri setine ve 5 milyardan fazla veriye erişim mümkündür.
 •  93 500 tablo ve grafik
 • 4280 makale

**************************************************************************************************************************************************************************************

WORLD E-BOOK LIBRARY

World e-Book Library veri tabanı 13 Mart 2016 tarihine kadar Üst Kurul çalışanlarının deneme erişimine açılmıştır.

Aşağıda belirtilen Üst Kurul adına tanımlanan özel erişim linki ile World e-Book Library veritabanına uzaktan da erişim sağlayabilirsiniz.

Erişim Adresi: http://community.ebooklibrary.org/?AffiliateKey=WPL-RadTelUstKur

Kullanım Kılavuzu: https://prezi.com/onacgs8jdbqq/world-ebook-library/  

World e-Book Library Hakkında

 • 230 dilde, 3 milyon tam metin e-kitap
 • 23.000 sesli kitap
 • Resim, harita ve grafik turu materyallere erişim
 • COUNTER uyumlu istatistikler
 • Erişilebilir MARC kayıtları
 • 200 Akademik araştırma koleksiyonu ve LC (Kongre Kütüphanesi) ile uyumlu alt koleksiyonları
 • Söz konusu kitaplar Çağdaş, klasik ve nadir eserlerden oluşmaktadır.

**************************************************************************************************************************************************************************************

GLOBAL E-JOURNAL LIBRARY

Global e-Journal Library veri tabanı 13 Mart 2016 tarihine kadar Üst Kurul çalışanlarının deneme erişimine açılmıştır.

Global e-Journal Library   veritabanına verilen linkten erişebilmek için gerekli kullanıcı adı ve şifresi e-posta adresinize gönderilmiştir.

Erişim Adresi: http://104.45.30.167/search/login/

Global eJournal Library Hakkında:

The Global e-Journal Library açık erişim dergilerini bünyesinde toplayan kapsamlı bir araçtır.

 • 7,000,000 açık erişim dergi makalesi
 • 17,000 açık erişim dergisi
 • Yüz yıllık arşiv: 1914 - 2014
 • İngilizce içerik
 • Her ay 20,000 yeni açık erişim dergi makalesi!
 • Ana konu başlıkları

Ø  Tarım ve Biyoloji

Ø  Sanat ve Beşeri Bilimler

Ø  Temel Bilimler

Ø  Biyomedikal Bilimler

Ø  Mühendislik ve Teknoloji

Ø  Sosyal Bilimler

**************************************************************************************************************************************************************************************

WILEY ONLINE LIBRARY

Wiley Online Library veritabanı  5 Mart 2016 tarihine kadar Üst Kurul Mensuplarının deneme erişimine açılmıştır.

Erişim Adresi: http://onlinelibrary.wiley.com/

Communication & Media Studies dergi ve kitapkoleksiyonu Erişim Adresi : http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000037/titles

Wiley Kullanım Kılavuzu

Wiley Hakkında:

Multidisipliner bir veritabanı olan Wiley Online Library bilimsel, teknik araştırma, mesleki gelişim ve eğitim alanlarında içerik ve içerik anlayışı çözümleri sunmaktadır.  Bilgisayar, çevre bilim, eğitim, fizik, hukuk, istatistik, işletme, kimya, matematik, materyal bilim, mühendislik, psikoloji, sosyal bilimler, tıp ve sağlık bilimleri konularındaki 1500’ün üzerinde dergiye dağılan, 4 milyon’dan fazla makaleye tam metin erişimi sağlamaktadır. Aynı zamanda yayınlarının yarısından fazlasını saygın, uluslararası, bilimsel ve uzman dernekler ile ortaklaşa yayınlamaktadır.

**************************************************************************************************************************************************************************************

LEBİB YALKIN

 

Lebib Yalkın veritabanı kadar Üst Kurul Mensuplarının deneme erişimine açılmıştır.

Erişim Adresi: www.lebibyalkin.com.tr

Lebib Yalkın veritabanına verilen linkten erişebilmek için gerekli olan kullanıcı adı ve şifreleri e-posta adresinize gönderilmiştir.

Lebib Yalkın Hakkında

Mevzuat yayıncılığında en eski yayınevlerinden Lebib Yalkın'ın online mevzuat bankasıdır.

Tüm mevzuata ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına, Yargıtay Kararlarına, Danıştay Kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına Mevbank ile erişebilirsiniz.

 

Yayın Tarihi : 21 Ağustos 2015