Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınlarını İnternet Ortamından Sunacak Kuruluşların Başvuru Süresine İlişkin Duyuru

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından müştereken hazırlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik 01 Ağustos 2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesi uyarınca anılan Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üst Kurulumuza yapılması zorunlu bulunan başvurular 30 Ağustos 2019 Cuma, 31 Ağustos 2019 Cumartesi ve 1 Eylül 2019 Pazar günlerinde de alınmaya devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yayın Tarihi : 29 Ağustos 2019