27.08.2015 Seçim Döneminde Uyulacak Yayın Esas ve Usulleri Belirlendi

Bilindiği üzere, 6112 Sayılı Kanunun 30. Maddesine göre, seçim dönemlerindeki yayınlara ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenir. Üst Kurul, medya hizmet sağlayıcılarının seçim dönemlerindeki yayınlarını Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda izler, denetler ve değerlendirir. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 149/A maddesinde düzenlenen hükümler, Yüksek Seçim Kurulu kararlarını müteakip, Üst Kurulca yerine getirilir.

Yüksek Seçim Kurulu, 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 1 Kasım 2015 Pazar günü yapılmasını kararlaştırmış olup, 31 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla başlayacak olan seçim döneminde medya hizmet sağlayıcılar tarafından uyulması gereken usul ve esasları da 26 Ağustos 2015 tarihli ve 1550 sayılı Kararı ile belirlemiştir.

Medya hizmet sağlayıcılarının, Yüksek Seçim Kurulunun 26 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 1550 sayılı kararında açıklanan usul ve esaslara uygun yayın yapmaları kanuni yükümlülükleridir.

İlgililerin dikkatine önemle sunulur. 

BASIN BİLDİRİSİ

Tarih: 27 Ağustos 2015

Sayı: 17420072.621.02/12624

 

 

Yayın Tarihi : 27 Ağustos 2015